Budo i Handen

Välkommen till din plats för att träna Budo i Handen.

Man kallar vår lokal för Dojo (på japanska kallas en träningslokal för kampsporter Dojo).