Måndag och onsdag: 18:00–19:00 ungdom och barn 19:00–21:00 Vuxna Söndag kl. 10:00–11:00 Senior

Tider och Avgifter

Träningstider 2022

Självskydd/Självförsvar
Måndag: 18:00–19:00

Barn/Ungdom/Vuxna
Onsdag: 18:00–19:00

Vuxenträning
Måndag/Onsdag: 19:00–21:00

Seniorer (jämna veckor)
Söndag kl. 10:00–11:00

Avgifter 2021

  • Ungdom upp till 15 år: 1 800 kr
  • Studerande över 15 år och pensionärer: 2 000 kr
  • Vuxna: 3 600 kr
  • Supporter/passiva medlemmar: 300 kr
*Erbjudande för boende i Stena Fastigheter:
Kostnadsfri träning på i 
Självskydd/Självförsvar på måndagar mellan 18:00–19:00
20% rabatt på hela avgiften (t.o.m. feb. 2022)
Önskas uppdelad avgift:
kontakta kassör
Ralf Uhr 0722 52 20 36

Inbetalning till Plusgiro 65 53 62 – 2