Alla nivåer av träning

Vi har grupper för vuxna och skolungdom i olika åldrar.

Avgifter 2020

  • Ungdom upp till 15 år: 1 800 kr
  • Studerande över 15 år och pensionärer: 2 000 kr
  • Vuxna: 3 600 kr
  • Supporter/passiva medlemmar: 300 kr
*medlemmar i Hyresgästföreningen:
25% rabatt på hela avgiften
Önskas uppdelad avgift:
kontakta kassör
Ralf Uhr 0722 52 20 36

Inbetalning till Plusgiro 65 53 62 – 2