Ansökan

Nedan form måste fyllas i av medlem för att kunna träna i vår förening. Minderårig behöver målsmans godkännande och vuxna ange en nära anhörig. (ICE In Case of Emergency)

GDPR
IF Bujinkan Mori No Uma Dojo med org.nr: 812401-0912 är medlem i Svenska Bujinkanföbundet Alla personuppgifter hanteras av en enskild styrelseledamot som enligt gällande GDPR används för nedan angivna syften. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Medlem godkänner eller avvisar hantering med en digital ansökan online. Uppgifterna lagras digitalt på en lösenordsskyddad server.

Syftet med insamling och hantering av personuppgifter är för årlig rapportering av medlemmar till huvudförbund, ICE In Case of Emergency, försäkring, informationsflöde av nödvändig information, tider och möten.